Historia

    Przedszkole Nr 31 w Warszawie przy ul. Kruczej zostało otwarte
26 lutego 1960 r., a kierownikiem placówki została
Jadwiga Melion.
        
    1960 - 1970         
    Oficjalnego otwarcia z przecięciem wstęgi dokonała inspektor Wydziału Oświaty Warszawa – Śródmieście Zofia Maruszewska. Obecni byli również przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego inżynier J. Wojtkowski, oraz zaproszeni goście.


>>więcej>>
            1970 - 1978         
    W latach 1970 – 1978 dyrektorem przedszkola była
mgr Alicja Winiarczyk.

W tym okresie po raz pierwszy zostały wprowadzone zajęcia w grupach dyspanseryjnych w zakresie ćwiczeń logopedycznych i gimnastyki korekcyjnej.

>>więcej>>
            1978 - 1994         
W latach 1978 – 1994 funkcję dyrektora pełniła Halina Haber , która sukcesywnie wzbogacała wyposażenie przedszkola. W tym czasie zmieniało się otoczenie placówki - powstał piękny ogród.

>>więcej>>
            1994 - 2004         
W 1994 roku w wyniku konkursu na stanowisko dyrektora ogłoszonego przez Zarząd Dzielnicy Warszawa – Śródmieście dyrektorem została nauczycielka tutejszego przedszkola mgr Barbara Witek.

>>więcej>>
            2004 -         
    Z dniem 31 sierpnia 2004 roku na emeryturę odeszła Pani Dyrektor Barbara Witek.
W wyniku konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola ogłoszonego przez Prezydenta m. st. Warszawy od 1 września 2004r. dyrektorem Przedszkola Nr 31 została mgr Anna Wróbel.

>>więcej>>