Historia cz.5

Historia » Historia cz.5

Z dniem 31 sierpnia 2004 roku na emeryturę odeszła Pani Dyrektor Barbara Witek.

W wyniku konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola ogłoszonego przez Prezydenta m. st. Warszawy od 1 września 2004r. Dyrektorem Przedszkola Nr 31 została mgr Anna Wróbel.

Nowa Pani dyrektor od początku swojej działalności dużą wagę przywiązuje do kształtowania tożsamości narodowej przedszkolaków. Podejmuje różne inicjatywy związane z szerzeniem tradycji, zwyczajów, historii i kultury najbliższego środowiska: przedszkola, własnego miasta i kraju.
Bardzo ważnym dla przedszkola wydarzeniem było nawiązanie kontaktu
z Zdzisławem Witwickim i nadanie nazwy „Przedszkola Małej Syrenki”. Ponieważ już od blisko 30 lat „Syrenka” zdobi dyplomy ukończenia przedszkola - postać zaprojektowana i narysowana specjalnie dla
dzieci z Przedszkola nr 31 przez znanego ilustratora książek
dla dzieci - Zdzisława Witwickiego.

W czerwcu 2005 roku Pan Zdzisław Witwicki przekazał Przedszkolu
prawa autorskie do utworu plastycznego "Syrenki" zamieszczonej na Dyplomie Przedszkola Nr 31. Zgodnie z Uchwałą Rady Pedagogicznej "Syrenka" jest wykorzystywana jako logo do celów promocyjnych. Jednocześnie jako postać bajkowa wymyślona i narysowana
przez znanego ilustratora jest symbolem, który przybliża dzieciom
osobę Zdzisława Witwickiego, pozwala na podtrzymanie tradycji
wyróżniającej Przedszkole przy ul. Kruczej. Dlatego też z inicjatywy
dyrektora Anny Wróbel w dniu 2 czerwca 2005 roku w Przedszkolu nr 31
przy ulicy Kruczej 19 odbyła się impreza integracyjna z Rodzicami
i zaproszonymi Gośćmi – „Święto Przedszkola - nadanie nazwy przedszkola". Od tej pory przedszkole zwyczajowo nazywa się "Przedszkolem Małej Syrenki", a znak rozpoznawczy to śliczna Syrenka – pól ryba , pół dziewczynka ze złotymi warkoczykami, kolorową tarczą i ogonem z zielono-niebieskimi łuskami.Poprzez odnowienie współpracy Zdzisław Witwicki stał się prawdziwym przyjacielem Przedszkola nr 31.Dyrektor Przedszkola
Anna Wróbel wystąpiła z inicjatywą nadania imienia Zdzisława Witwickiego naszemu przedszkolu. Nauczyciele i rodzice nie mieli wątpliwości,
że Pan Witwicki jest idealnym kandydatem na patrona przedszkola.
    
    

    Bo kto, jak nie środowisko Przedszkola przy ul. Kruczej powinno pamiętać o artyście plastyku związanym z literaturą dziecięcą. Dzięki kilkuletnim staraniom Dyrektora Przedszkola, Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców z dniem 1.09. 2008 r. na podstawie Uchwały Rady m. st. Warszawy Przedszkole Nr 31 przy ul. Kruczej 19 otrzymało imię Zdzisława Witwickiego - ilustratora książek dla dzieci.
    Pan Zdzisław Witwicki - znany grafik jest autorem ilustracji do 70 książek dla dzieci i młodzieży, kilkuset ilustracji i okładek do czasopism dziecięcych jak: Miś,Świerszczyk, Płomyk i Płomyczek.
    Pan Witwicki jest od 1972 roku związany Przedszkolem nr 31. i Jego synwnuk są absolwentami naszej placówki. Przedszkole zbiera informacje na temat Jego działalności artystycznej, zaprasza na spotkania autorskie z dziećmi. Z pomocą artysty w przedszkolu zorganizowano też stałą ekspozycję Jego prac. Środowisko przedszkola przy ul. Kruczej zawsze będzie pamiętać o artyście plastyku związanym
    z literaturą dziecięcą. Dziś dorośli i dzieci z Przedszkola nr 31 znają Pana Witwickiego osobiście. Dlatego też chciałoby przypominać innym o ilustratorze klasyki dziecięcej literatury, twórcy obrazu znanych postaci literackich: Krasnala Hałabały, Wróbelka Elemelka itp. Te postacie literackie łączą pokolenia Polaków
    i nadal kształtują wrażliwość dziecięcą.

    Uroczystość Nadania Imienia odbyła się 27 listopada 2008r. o godzinie 10.00 w Przedszkolu nr 31 przy ul. Kruczej 19 w Warszawie. Gościem Honorowym spotkania był Pan Zdzisław Witwicki.

    W uroczystości wzięli udział przedstawiciele, władz samorządowych i oświatowych Dzielnicy Śródmieście, przedstawiciele Polskiej Sekcji IBBY i ZPAP, rodzice, absolwenci przedszkola oraz dzieci. Uchwałę Rady Miasta Stołecznego Warszawy XLI/1292/2008 wręczył uroczyście Burmistrz Dzielnicy Śródmieście
    Pan Piotr Królikiewicz wraz z Naczelnikiem Wydziału Oświaty Panem Andrzejem Wyrozembskim
    i Inspektorem Panią Małgorzatą Przybysz. W spotkaniu uczestniczył również Naczelnik Wydziału
    Kultury Dzielnicy Śródmieście. Podczas prezentacji dzieci, rodzice, absolwenci przedszkola
    przedstawili różnorodne formy współpracy z Panem Witwickim, podkreślając rolę ilustracji w książce dziecięcej. Laudację na cześć Mistrza wygłosiła Prezes Stowarzyszenia Polskiej Sekcji IBBY
    Pani Maria Kulik. List gratulacyjny za twórczość na rzecz dzieci wręczyła ilustratorowi
    Pani Hanna Ratyńska - Prezes Warszawskiego Oddziału Polskiego Komitetu Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP.

    Uroczystości towarzyszył wernisaż prac artysty oraz wystawa rysunków dziecięcych.

    Z okazji nadania imienia Zdziaława Witwickiego Przedszkolu nr 31 został wydany kalendarz ścienny
    na rok 2009.