Plan Daltoński

Przedszkole nr 31 im. Zdzisława Witwickiego od 2009 roku promuje edukację daltońską w Polsce.

Placówka należy do Międzynarodowej Fundacji Daltoninternational oraz do Polskiego Stowarzyszenia Dalton. Przedszkole jest jedną z trzech pierwszych placówek w Polsce

posiadających Międzynarodowy Certyfikat INTERNATIONAL DALTON SCHOOL.

 

  

CZYM JEST EDUKACJA DALTOŃSKA?

 

Koncepcja edukacyjna Plan Daltoński została stworzona przez Helen Pankhurst. Intelektualne ruchy 

w społeczeństwie zainspirowały pod koniec XIX w. wielu twórców teorii edukacji, jak Maria Montessori

czy John Dewey do poszukiwania nowych rozwiązań. Zaczęli oni w tym czasie głosić odważne idee

związane z nowoczesnym podejściem do systemu edukacji. Helen Pankhurst przez kilka lat współpracowała

z Marią Montessori, ale Plan Daltoński stworzyła dopiero po rozpoczęciu samodzielnej działalności.

W efekcie w roku 1922 została wydana „Edukacja według Planu Daltońskiego”.

 

Współcześnie koncepcja planu daltońskiego jest szeroko rozpowszechniona w nauczaniu elementarnym

(od 4 do 12 roku życia) w Austrii, Holandii, Republice Czeskiej, Wielkiej Brytanii, w Niemczech, na Węgrzech oraz Australii, Korei, Tajwanie, Chile, Japonii. Najstarsza szkoła daltońska działa obecnie w Stanach Zjednoczonych. Innowacyjne podejście edukacji daltońskiej podkreśla znaczenie odpowiedzialności za podejmowane zadania, samodzielnego uczenia się dzieci, zachęca do uczenia się we współpracy.

 

Odpowiedzialność za proces uczenia się to powierzanie dzieciom odpowiedzialności za wyniki tego

procesu oraz za sposób w jaki ten końcowy wynik powstaje. Dzięki temu, akcent procesu dydaktycznego przesuwa się z wykonywania poleceń, niejednokrotnie bardzo czasochłonnych, w kierunku prawdziwego opanowania materiału. W procesie tym ważnym elementem jest kontrola.

 

Samodzielność w planie daltońskim oznacza, ze dzieci same muszą znajdować rozwiązania, 

rozwiązywać problemy i same wykonywać zadania. Samodzielna praca bardzo dobrze działa na motywację. Dzieci z chęcią podejmują działania wymagające ich aktywności Samodzielność stanowi także ważny czynnik dydaktyczno - organizacyjny. Gdy dzieci pracują samodzielnie, mogą to robić na swoim własnym poziomie. Ponadto nauczyciel ma więcej czasu by pomóc tym dzieciom, które tej pomocy potrzebują.

Chęć brania odpowiedzialności i podejmowania inicjatyw jest naturalną potrzebą dziecka i można

ją zaobserwować w różnych grupach wiekowych, chociaż jest ściśle związana wiekiem oraz poziomem

rozwoju intelektualnego dziecka.

 

Współpraca w koncepcji edukacji daltońskiej rozpatruje się w dwojaki sposób: jako „współpracę wychowawczą”- niosącą ze sobą wartości w zakresie edukacji społecznej, której najważniejszym pojęciem

jest szacunek oraz „współpracę dydaktyczną”. W ramach współpracy dydaktycznej nauczyciel organizuje

dwie formy współpracy: grupy współpracujące i grupy wzajemnej pomocy. W przypadku grup wzajemnej pomocy dzieci otrzymują zadanie do samodzielnego wykonania, przy czym każde dziecko w razie potrzeby może poprosić kolegę o wyjaśnienie, jeśli czegoś nie rozumie. Każde dziecko stara się nie przeszkadzać innemu i pomaga mu gdy to jest konieczne. Tak rozumiana współpraca stanowi przeciwieństwo konkurencji

i rywalizacji. Natomiast w grupach współpracujących, na poziomie edukacji przedszkolnej, dzieci otrzymują zadanie do wykonania w parach. Zasadą jest, że każdego ranka dzieci wybierają jakąś aktywność, wykonywaną razem ze swoim „kolegą z pary”. Na tablicy zadań określa się, co tego ranka będą robić razem. Wspólnie dokonują wyboru, co oznacza, ze musi między nimi dojść do komunikacji, która stanowi podstawę współpracy. Cel uczenia się przez współpracę jest taki, by dzieci nabierały umiejętności współpracy z każdym,

a nie tylko z najbliższymi kolegami.


Pedagogika daltońska w młodszych grupach przedszkolnych
Pedagogika daltońska w młodszych grupach przedszkolnych

 Pedagogika daltońska w przedszkolu nr 31

im. Zdzisława Witwickiego


 

 

 

 

 

Rozmowa o przedszkolach daltońskich w Polsce w "Pytaniu na śniadanie"

rozmowa z panią Dyrektor Anną Wróbel

 

https://pytanienasniadanie.tvp.pl/28765126/jak-nauczyc-dziecko-samodzielnosci

 

 

      

 

 

 

 

Poniżej audyt konsultantów Daltoninternational z Holandii

i nadanie naszej placówce Certyfikatu INTERNATIONAL DALTON SCHOOL.

 

https://youtu.be/wVGmvwM_Uk8