Płatności

WNOSZENIE OPŁAT W PRZEDSZKOLU NR 31 im. Z. Witwickiego

 


I. Informacje ogólne

 

Przedszkole nr 31 czynne jest w godzinach od 7.00 do 17.25.

Rodzice/opiekunowie wnoszą opłaty za wyżywienie.

Dzienna stawka żywieniowa wynosi 8,00 zł. 

 

 

II. Naliczanie opłat

 

Tabela opłat za całodzienny pobyt dziecka w przedszkolu

Rodzaj opłaty

Wysokość opłaty

Stawka żywieniowa

8,00 zł dziennie/3 posiłki

Fundusz Rady Rodziców

deklarowana kwota

 

NUMER KONTA DO WPŁAT ZA ŻYWIENIE:  53 1030 1508 0000 0005 5063 8045

 

Opłatę wnosi się w formie bezgotówkowej-przelewem na numer rachunku bankowego, po uzgodnieniu jej wysokości z kierownikiem gospodarczym placówki (z uwagi na odpisy za nieobecności dziecka) do 10-go każdego miesiąca.

 Wpłaty na rzecz Rady Rodziców (wg deklaracji) przyjmowane są tylko w kasie Przedszkola nr 31 im. Zdzisława Witwickiego.

 


 III. Zwrot opłat za żywienie dziecka w przedszkolu

  1. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata za pierwszy dzień nieobecności podlega zwrotowi jeżeli: rodzic/prawny opiekun poinformuje przedszkole o nieobecności i przewidywanym czasie jej trwania najpóźniej do godziny 9.00.

  2. W przypadku niezgłoszenia nieobecności dziecka do godziny 9.00 w pierwszym dniu nieobecności zwrotowi podlega oplata tylko za pozostałe dni nieobecności.