Konferencja „Literatura dziecięca i ilustracja jako ponadczasowy nośnik wartości”