Skip to content

Adres przedszkola:
Przedszkole nr 31 im. Zdzisława Witwickiego

ul. Krucza 19
00-525 Warszawa

Numer telefonu/fax:
+48 022 621 9940

Adres e-mail:
AnnaWrobel@eduwarszawa.pl
p31@eduwarszawa.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych 
Wojciech Dłubak 
e-mail: dbfos.iod.oswiata@um.warszawa.pl

Temat