Skip to content

Historia Przedszkola

 • 1960-1970

  Przedszkole Nr 31 w Warszawie przy ul. Kruczej zostało otwarte 26 lutego 1960 r., a kierownikiem placówki została Jadwiga Melion.
  Oficjalnego otwarcia z przecięciem wstęgi dokonała inspektor Wydziału Oświaty Warszawa – Śródmieście Zofia Maruszewska. Obecni byli również przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego inżynier J. Wojtkowski, oraz zaproszeni goście.

 • 1970-1978

  W latach 1970 – 1978 dyrektorem przedszkola była mgr Alicja Winiarczyk. W tym okresie po raz pierwszy zostały wprowadzone zajęcia w grupach dyspanseryjnych w zakresie ćwiczeń logopedycznych i gimnastyki korekcyjnej.

 • 1978-1994

  W latach 1978 – 1994 funkcję dyrektora pełniła Halina Haber , która sukcesywnie wzbogacała wyposażenie przedszkola. W tym czasie zmieniało się otoczenie placówki – powstał piękny ogród.

 • 1994-2004

  W 1994 roku w wyniku konkursu na stanowisko dyrektora ogłoszonego przez Zarząd Dzielnicy Warszawa – Śródmieście dyrektorem została nauczycielka tutejszego przedszkola mgr Barbara Witek.

 • 2004

  Z dniem 31 sierpnia 2004 roku na emeryturę odeszła Pani Dyrektor Barbara Witek.
  W wyniku konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola ogłoszonego przez Prezydenta m. st. Warszawy od 1 września 2004 r. dyrektorem Przedszkola Nr 31 została mgr Anna Wróbel.