Skip to content

WNOSZENIE OPŁAT W PRZEDSZKOLU NR 31 im. Z. Witwickiego

I. Informacje ogólne

Przedszkole nr 31 czynne jest w godzinach od 7.00 do 17.30.

Rodzice/opiekunowie wnoszą opłaty za wyżywienie. Dzienna stawka żywieniowa wynosi 15,00 zł od 1.09.2023.

II. Naliczanie opłat

Tabela opłat za całodzienny pobyt dziecka w przedszkolu

Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Stawka żywieniowa 15,00 zł dziennie/3 posiłki
Fundusz Rady Rodziców deklarowana kwota

 

NUMER KONTA DO WPŁAT ZA ŻYWIENIE:  53 1030 1508 0000 0005 5063 8045

Opłatę wnosi się w formie bezgotówkowej-przelewem na numer rachunku bankowego, po uzgodnieniu jej wysokości z kierownikiem gospodarczym placówki (z uwagi na odpisy za nieobecności dziecka) do 10-go każdego miesiąca.

Wpłaty na rzecz Rady Rodziców (wg deklaracji) przyjmowane są tylko na konto Rady Rodziców.

Numer konta Rady Rodziców Bank Milenium SA: 42 1160 2202 0000 0003 9311 7186

III. Zwrot opłat za żywienie dziecka w przedszkolu

  1. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata za pierwszy dzień nieobecności podlega zwrotowi jeżeli: rodzic/prawny opiekun poinformuje przedszkole o nieobecności i przewidywanym czasie jej trwania najpóźniej do godziny 9.00.
  2. W przypadku niezgłoszenia nieobecności dziecka do godziny 9.00 w pierwszym dniu nieobecności zwrotowi podlega oplata tylko za pozostałe dni nieobecności.