Skip to content

Dyżur wakacyjny w roku szkolnym 2023/2024 w I turnusie   od 01.07.2024 r. do 19.07.2024 r.
Godziny pracy placówki, podczas dyżuru wakacyjnego: 07:00 – 17:00 zł
Stawka żywieniowa za dzień wynosi: 15,00 zł
Numer konta na który należy uiścić opłatę za żywienie: 53 1030 1508 0000 0005 5063 8045
Dodatkowe informacje o opłacie za wyżywienie:
Dla zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny dzieci w terminie od 09.05.2024 do 23.05.2024 r. należy wnieść opłatę za żywienie liczoną wg
metody: ilość dni x 15 zł.
Tytuł przelewu: Opłata za dyżur wakacyjny i imię i nazwisko dziecka

Dla dzieci korzystających z dyżuru w dniach 01- 19 lipiec opłata wyniesie:
15 dni x 15,00 zł = 225,00 zł.
BRAK OPŁATY ZA ŻYWIENIE DO 23 MAJA 2024 r. SKUTKUJE SKREŚLENIEM DZIECKA Z OPIEKI WAKACYJNEJ W PRZEDSZKOLU