Skip to content

  • Godziny pracy placówki, podczas dyżuru wakacyjnego: 07:00 – 17:00
  • Stawka żywieniowa za dzień wynosi: 15,00
  • Numer konta na który należy uiścić opłatę za żywienie: 53 1030 1508 0000 0005 5063 8045
  • Dodatkowe informacje o opłacie za wyżywienie:

Dla zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny dzieci w terminie od 11.05.2023 do 24.05.2023 r. należy wnieść opłatę za żywienie liczoną wg metody:
ilość dni x 15 zł.
Tytuł przelewu: Opłata za dyżur wakacyjny i imię i nazwisko dziecka

Dla dzieci korzystających z dyżuru w dniach      14-31 sierpień opłata wyniesie:
13 dni  x 15,00 zł = 195,00 zł.

BRAK OPŁATY ZA ŻYWIENIE DO 24 MAJA 2023 r. SKUTKUJE SKREŚLENIEM DZIECKA Z OPIEKI WAKACYJNEJ W PRZEDSZKOLU