Skip to content

7.00 – 8.20
Schodzenie się dzieci, czynności opiekuńcze, porządkowe i organizacyjne. Indywidualna praca z dziećmi. Wykorzystywanie narzędzi edukacji daltońskiej. Realizacja zadań z „tablicy zadań”, praca z instrukcją, wykonywanie zadań w zespołach. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Planowanie dnia. Ćwiczenia poranne i zabawy ruchowe.

8.20 – 8.30
Przygotowanie do śniadania. Czynności porządkowe i samoobsługowe. Zabiegi higieniczne.

8.30 – 9.00
Śniadanie. Wdrażanie do samodzielności przy przygotowywaniu posiłku, samodzielnego i kulturalnego spożywania śniadania. Wdrażanie do systematycznego wykonywania czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu posiłku.

9.00 – 10.00
Działania we współpracy z innymi. Praca z instrukcją, wykonywanie zadań w zespołach. Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem metody “przeniesionej uwagi”. Eksperymenty i doświadczenia dziecięce.

10.00 – 10.15
Spożywanie świeżych soków, owoców i warzyw, spożywanie suszonych owoców, nasion roślin.

10.15 – 10.30
Przygotowanie do wyjścia do ogrodu. Zabiegi higieniczne i czynności samoobsługowe.

10.30 – 11.45
Organizowanie zajęć i zabaw na świeżym powietrzu, w szczególności zajęć ruchowych, sportowych, badawczych. Spacery i wycieczki. Zabawy spontaniczne, swobodne w ogródku przedszkolnym.

11.45 – 12.00
Przygotowanie do obiadu. Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe.

12.00 – 12.30
Obiad. Wdrażanie do samodzielności przy nakładaniu potraw, samodzielnego i kulturalnego spożywania oraz posługiwania się nożem i widelcem podczas posiłku. Wdrażanie do systematycznego wykonywania czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu posiłku.

12.30 – 14.20
Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata poprzez dostarczanie różnorodnych środków i materiałów. Praca samodzielna oraz praca w parach. Zajęcia dodatkowe. Zabawy ruchowe w ogrodzie z wykorzystaniem urządzeń rekreacyjnych. Zabawy ruchowe w sali. Zabawy o charakterze relaksacyjnym. Odpoczynek dzieci młodszych.

14.20 – 14.30
Przygotowanie do podwieczorku. Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe – rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych.

14.30 – 15.00
Podwieczorek. Wdrażanie do samodzielności przy przygotowywaniu posiłku, samodzielnego i kulturalnego spożywania podwieczorku. Wdrażanie do systematycznego wykonywania czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu posiłku.

15.00 – 17.30
Odbieranie dzieci, praca indywidualna, w zespołach z uwzględnieniem działań profilaktycznych i stymulujących rozwój, swobodna działalność dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań. Realizacja zadań z „tablicy zadań”, praca z instrukcją. Wykorzystywanie narzędzi edukacji daltońskiej do podsumowania dnia. Samodzielne sprawdzanie stanu realizacji zadań tygodniowych. Podsumowanie realizacji zadań z nauczycielem. Zabawy w ogrodzie. Rozmowy indywidualne z rodzicami.

Rozmiar czcionki
Kontrast