Skip to content

W 1994 roku w wyniku konkursu na stanowisko dyrektora ogłoszonego przez Zarząd Dzielnicy Warszawa – Śródmieście dyrektorem została nauczycielka tutejszego przedszkola mgr Barbara Witek.

Przedszkole znajdujące się w Centrum Warszawy było placówką służącą dzieciom ze środowisk bardzo zróżnicowanych. Zawsze liczba zgłoszeń przekraczała liczbę miejsc. Dzieci miały do dyspozycji duże, przestronne sale bardzo dobrze wyposażone w zabawki i pomoce dydaktyczne. Nauczycielki systematycznie uczestniczyły w różnych formach doskonalenia zawodowego. Do programu wychowania przedszkolnego włączone zostały elementy pedagogiki C. Freineta.

W tym czasie przedszkole współpracowało ze Szkołami Podstawowymi Nr 40 i 203. Dzieci zapraszane były na różne imprezy organizowane przez nauczycieli i uczniów.

Przedszkole brało udział w konkursach plastycznych, teatralnych oraz spartakiadach sportowych. Wiele nagrodzonych prac plastycznych znajdowało się na wystawach.

Współpraca ze środowiskiem rodzinnym dziecka to istotny element przedszkola. Uroczystości i imprezy organizowane w naszym przedszkolu dla rodziców i środowiska spotykały się z dużym uznaniem.

W tym okresie rodzina przedszkolna zaczęła się powiększać – dawni absolwenci placówki przyprowadzają swoje dzieci.