Skip to content

1960-1970

Przedszkole Nr 31 w Warszawie przy ul. Kruczej zostało otwarte 26 lutego 1960 r., a kierownikiem placówki została Jadwiga Melion.

Oficjalnego otwarcia z przecięciem wstęgi dokonała inspektor Wydziału Oświaty Warszawa – Śródmieście Zofia Maruszewska. Obecni byli również przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego inżynier J. Wojtkowski, oraz zaproszeni goście.

Hol przy wejściu głównym do przedszkola oraz trzy ściany sali gimnastycznej zostały ozdobione olejnymi malowidłami przez Władysława Wątróbskiego, które przedstawiały ilustracje do utworu Juliusza Ejsmonda ” Baśn o ziemnych ludkach”. Wejście przedszkola do dzisiejszego dnia zdobią olejne freski, które w 2000r. zostały poddane renowacji.

Przedszkole od początku było 4 – oddziałowe. W pierwszym okresie do placówki było zapisanych 153 dzieci. Pod opieką jednej nauczycielki przebywało około 40 dzieci.

Od początku patronat nad przedszkolem sprawowało Ministerstwo Górnictwa. W związku z tym tradycyjne „Święto Górnika” obchodziły również dzieci. W corocznych uroczystościach uczestniczyli prawdziwi górnicy wprost ze Śląska, ubrani w galowe górnicze stroje. W programie uroczystości były piosenki, wiersze o tematyce górniczej oraz tańce. Górnicy opowiadali dzieciom o pracy w kopalni.

Ponieważ kierowniczka przedszkola Pani Jadwiga Melion należała do Związku Esperantystów w 1962 roku w przedszkolu wprowadzono eksperymentalnie naukę języka ESPERANTO. Nauka prowadzona była systemem gier i zabaw. Mali esperantyści wykazywali duże postępy w nauce języka – śpiewali piosenki i recytowali wiersze w języku esperanto.
Języka esperanto uczyli się też niektórzy nauczyciele. Między innymi nauczycielka Pani Hanna Płocharska, która aż do 31.VIII.2004 r. była pracownikiem przedszkola. Placówkę często odwiedzali nauczyciele z krajów europejskich i USA, między innymi z Czechosłowacji, Bułgarii, ZSRR, Węgier, Francji, Niemiec, Finlandii, Anglii, Japonii oraz USA. Na ówczesne czasy było to jedno z najnowocześniejszych przedszkoli.
W przedszkolu częstymi gośćmi byli również nauczyciele z innych miast Polski oraz studenci warszawskich uczelni (w tym różnych szkół i Zakładów Kształcenia Wychowawczyń Przedszkoli).

W 1964 roku gościł w przedszkolu autor literatury dla dzieci Jan Brzechwa. Tu został wtajemniczony w sekrety dziecięcej szczęśliwości. Zapoznał się z metodami pracy z dziećmi, które służyły wychowaniu i nauczaniu. W tych latach główną formą współpracy ze środowiskiem rodzinnym były uroczystości (Choinka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki,).