Skip to content

Z dniem 31 sierpnia 2004 roku na emeryturę odeszła Pani Dyrektor Barbara Witek.

W wyniku konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola ogłoszonego przez Prezydenta m. st. Warszawy od 1 września 2004r. Dyrektorem Przedszkola Nr 31 została mgr Anna Wróbel.

Nowa Pani dyrektor od początku swojej działalności dużą wagę przywiązuje do kształtowania tożsamości narodowej przedszkolaków. Podejmuje różne inicjatywy związane z szerzeniem tradycji, zwyczajów, historii i kultury najbliższego środowiska: przedszkola, własnego miasta i kraju.
Bardzo ważnym dla przedszkola wydarzeniem było nawiązanie kontaktu z Zdzisławem Witwickim i nadanie nazwy „Przedszkola Małej Syrenki”. Ponieważ już od blisko 30 lat „Syrenka” zdobi dyplomy ukończenia przedszkola – postać zaprojektowana i narysowana specjalnie dla dzieci z Przedszkola nr 31 przez znanego ilustratora książek dla dzieci – Zdzisława Witwickiego.

W czerwcu 2005 roku Pan Zdzisław Witwicki przekazał Przedszkolu prawa autorskie do utworu plastycznego „Syrenki” zamieszczonej na Dyplomie Przedszkola Nr 31. Zgodnie z Uchwałą Rady Pedagogicznej „Syrenka” jest wykorzystywana jako logo do celów promocyjnych. Jednocześnie jako postać bajkowa wymyślona i narysowana przez znanego ilustratora jest symbolem, który przybliża dzieciom osobę Zdzisława Witwickiego, pozwala na podtrzymanie tradycji wyróżniającej Przedszkole przy ul. Kruczej. Dlatego też z inicjatywy dyrektora Anny Wróbel w dniu 2 czerwca 2005 roku w Przedszkolu nr 31 przy ulicy Kruczej 19 odbyła się impreza integracyjna z Rodzicami i zaproszonymi Gośćmi – „Święto Przedszkola – nadanie nazwy przedszkola”. Od tej pory przedszkole zwyczajowo nazywa się „Przedszkolem Małej Syrenki”, a znak rozpoznawczy to śliczna Syrenka – pól ryba , pół dziewczynka ze złotymi warkoczykami, kolorową tarczą i ogonem z zielono-niebieskimi łuskami.Poprzez odnowienie współpracy Zdzisław Witwicki stał się prawdziwym przyjacielem Przedszkola nr 31. Dyrektor Przedszkola Anna Wróbel wystąpiła z inicjatywą nadania imienia Zdzisława Witwickiego naszemu przedszkolu. Nauczyciele i rodzice nie mieli wątpliwości, że Pan Witwicki jest idealnym kandydatem na patrona przedszkola.

Bo kto, jak nie środowisko Przedszkola przy ul. Kruczej powinno pamiętać o artyście plastyku związanym z literaturą dziecięcą. Dzięki kilkuletnim staraniom Dyrektora Przedszkola, Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców z dniem 1.09. 2008 r. na podstawie Uchwały Rady m. st. Warszawy Przedszkole Nr 31 przy ul. Kruczej 19 otrzymało imię Zdzisława Witwickiego – ilustratora książek dla dzieci.
Pan Zdzisław Witwicki – znany grafik jest autorem ilustracji do 70 książek dla dzieci i młodzieży, kilkuset ilustracji i okładek do czasopism dziecięcych jak: Miś,Świerszczyk, Płomyk i Płomyczek.
Pan Witwicki jest od 1972 roku związany Przedszkolem nr 31. i Jego syn i wnuk są absolwentami naszej placówki. Przedszkole zbiera informacje na temat Jego działalności artystycznej, zaprasza na spotkania autorskie z dziećmi. Z pomocą artysty w przedszkolu zorganizowano też stałą ekspozycję Jego prac. Środowisko przedszkola przy ul. Kruczej zawsze będzie pamiętać o artyście plastyku związanym z literaturą dziecięcą. Dziś dorośli i dzieci z Przedszkola nr 31 znają Pana Witwickiego osobiście. Dlatego też chciałoby przypominać innym o ilustratorze klasyki dziecięcej literatury, twórcy obrazu znanych postaci literackich: Krasnala Hałabały, Wróbelka Elemelka itp. Te postacie literackie łączą pokolenia Polaków i nadal kształtują wrażliwość dziecięcą.

Uroczystość Nadania Imienia odbyła się 27 listopada 2008r. o godzinie 10.00 w Przedszkolu nr 31 przy ul. Kruczej 19 w Warszawie. Gościem Honorowym spotkania był Pan Zdzisław Witwicki.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele, władz samorządowych i oświatowych Dzielnicy Śródmieście, przedstawiciele Polskiej Sekcji IBBY i ZPAP, rodzice, absolwenci przedszkola oraz dzieci. Uchwałę Rady Miasta Stołecznego Warszawy XLI/1292/2008 wręczył uroczyście Burmistrz Dzielnicy Śródmieście Pan Piotr Królikiewicz wraz z Naczelnikiem Wydziału Oświaty Panem Andrzejem Wyrozembskim i Inspektorem Panią Małgorzatą Przybysz. W spotkaniu uczestniczył również Naczelnik Wydziału Kultury Dzielnicy Śródmieście. Podczas prezentacji dzieci, rodzice, absolwenci przedszkola przedstawili różnorodne formy współpracy z Panem Witwickim, podkreślając rolę ilustracji w książce dziecięcej. Laudację na cześć Mistrza wygłosiła Prezes Stowarzyszenia Polskiej Sekcji IBBY Pani Maria Kulik. List gratulacyjny za twórczość na rzecz dzieci wręczyła ilustratorowi Pani Hanna Ratyńska – Prezes Warszawskiego Oddziału Polskiego Komitetu Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP.

Uroczystości towarzyszył wernisaż prac artysty oraz wystawa rysunków dziecięcych.

Z okazji nadania imienia Zdzisława Witwickiego Przedszkolu nr 31 został wydany kalendarz ścienny na rok 2009.