Skip to content

W latach 1970 – 1978 dyrektorem przedszkola była mgr Alicja Winiarczyk. W tym okresie po raz pierwszy zostały wprowadzone zajęcia w grupach dyspanseryjnych w zakresie ćwiczeń logopedycznych i gimnastyki korekcyjnej.

Pewnego rodzaju atrakcją było również organizowanie w grupie 6 – latków zajęć kulinarnych, które były prowadzone w małych zespołach.

W tym okresie na życzenie rodziców wprowadzona została nauka języka angielskiego, a jako nowatorska forma współpracy z rodzicami wprowadzone zostały zajęcia otwarte, w których uczestniczyły niekiedy całe rodziny.

W latach 1970 – 1973 do tutejszego przedszkola uczęszczał Rafał Witwicki – syn Pana Zdzisława Witwickiego – ilustratora książek dla dzieci. Tata Rafała działał w Komitecie Rodzicielskim i na prośbę dyrektora przedszkola Alicji Winiarczyk Pan Zdzisław Witwicki narysował Syrenkę, która zdobiła DYPLOMY ukończenia przedszkola. Równocześnie Pan Bolesław Jóźwicki (nauczyciel – polonista) napisał wiersz, który został wykorzystany jako motto na dyplomach:

Jak ptaszki, które opuszczają gniazdka,
Tak Ty dziś żegnasz swe przedszkole.
Niech Ci szczęśliwa świeci gwiazdka,
Niech Ci się dobrze wiedzie w szkole.

W 1975 roku zorganizowano bezdewizową wycieczkę dla nauczycieli tutejszego przedszkola do Belgradu i Splitu w celu wymiany doświadczeń pedagogicznych. Następnie nauczyciele z przedszkola w Belgradzie przyjechali z wizytą do Warszawy.

Ponieważ w tym czasie nie było jeszcze doradców metodycznych powstała idea współpracy przedszkoli i tworzenie tak zwanych „zespołów samokształceniowych”. Spotkania odbywały się w przedszkolu na Kruczej kilka razy w roku i miały na celu wymianę doświadczeń wychowawczo – dydaktycznych. Równolegle organizowane były również pokazowe zajęcia otwarte dla nauczycieli.