Skip to content

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2019/2020

ZAPRASZAMY

Na zebranie Rodziców Dzieci nowoprzyjętych  do Przedszkola Nr 31 im. Zdzisława Witwickiego. Spotkanie odbędzie się dnia 20.05.2019 r. (poniedziałek) o godzinie 16.30.

Program spotkania:

  • powitanie Rodziców, przedstawienie nauczycieli i personelu obsługowego grup młodszych;
  • zapoznanie z działalnością naszego przedszkola;
  • spotkanie z psychologiem;
  • rozmowa z nauczycielkami grup młodszych;
  • zwiedzanie przedszkola.

Spotkania adaptacyjne dla Rodziców i Dzieci nowoprzyjętych do Przedszkola Nr 31 odbędą się w dniach:

  •  27 maja (poniedziałek) o godzinie 15.30,
  •    3 czerwca (poniedziałek) o godzinie 15.30,
  •  10 czerwca (poniedziałek) o godzinie 15.30,
  •  30 sierpnia (piątek) o godzinie 10.00.