Skip to content

Przedszkole Nr 31 w Warszawie

Z dumą musimy przyznać, że od ponad 40 lat Mała Syrenka zdobi dyplomy ukończenia Przedszkola nr 31. Postać ta została zaprojektowana i narysowana specjalnie dla dzieci Naszego Przedszkola przez Zdzisława Witwickiego.

Dlatego też w czerwcu 2005 roku odbyło się nadanie nazwy „Małej Syrenki” i oficjalnym logo przedszkola został właśnie ten rysunek artysty. Mała Syrenka stanowi ważny element łączący postać ilustratora Zdzisława Witwickiego z przedszkolakami. Jako bajkowa postać przybliża dzieciom tajniki twórczości oraz zapoznaje z innymi bohaterami stworzonymi przez autora. Specjalnie dla przedszkola Pan Witwicki namalował Małą Syrenkę w różnych sytuacjach związanych z życiem placówki. Powstała prawdziwa galeria Małej Syrenki.

W dniu 1 września 2008 r. na podstawie Uchwały Rady m. st. Warszawy Przedszkolu Nr 31 nadano imię Zdzisława Witwickiego – ilustratora książek dla dzieci.

208880560_330435631962230_6136864096216816481_n-1

Sprawozdanie z uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej z okazji 100. rocznicy urodzin Zdzisława Witwickiego

24 kwietnia 2021 w Przedszkolu nr 31 im. Zdzisława Witwickiego odbyła się niecodzienna uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej z okazji 100. rocznicy urodzin Patrona placówki. Uroczystość uświetnili swoją obecnością: Rafał Witwicki – syn Zdzisława Witwickiego, Anna Kałuska-Bolek Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Ewa Gruda z Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy, Maria Kulik z Polskiej Sekcji IBBY oraz przedstawiciele środowiska artystycznego Krystyna Lipka- Sztarbałło znakomita ilustratorka literatury dziecięcej oraz Małgorzata Strzałkowska autorka i ilustratorka książek dla dzieci.

narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0
w Przedszkolu nr 31 im. Zdzisława Witwickiego

W 2022 roku nasze przedszkole realizowało założenia w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych,
szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.
Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury,  Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury,
oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu
Priorytet 3: Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych
Priorytet 3 skierowany jest do placówek wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, szkół działających w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za
Granicą oraz bibliotek pedagogicznych. Otrzymane środki, finansowe w ramach Priorytetu 3, będą przeznaczone na: zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych, zakup wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych, sprzętu komputerowego i oprogramowania, realizację działań promujących czytelnictwo (w tym zakup nagród dla uczniów biorących udział w akcjach promujących czytelnictwo).
W ramach programu zostały zrealizowane następujące działania:

 • zakupienie do przedszkolnej biblioteki 82 książek z szerokiej oferty literatury dziecięcej dla dzieci (w tym pozycje wydane w języku ukraińskim), o bardzo szerokiej tematyce ( zachowania, relacje, emocje, trudne wydarzenia);
 • nawiązanie współpracy z rodzicami pracującymi jako przedstawiciele wydawnictw książkowych np. Zakamarki, Dwie Siostry;
 • spotkania autorskie z ilustratorami i autorami książek dla dzieci (Krystyna Lipka-Sztarbałło, Liliana Bardijewska, Kristin Roskifte);
 • współorganizacja we współpracy z Biblioteką Publiczną m.st. Warszawy wykładu dla rodziców i nauczycieli „ Janusz Korczak jako pisarz dla dzieci” (dr Anna Czerny, Polska
  Sekcja IBBY);
 • warsztaty artystyczne z ilustratorką (Krystyna Lipka- Sztarbałło);
 • organizacja „Tygodnia z twórczością patrona przedszkola Zdzisława Witwickiego” z równoczesną prezentacją literatury ilustrowanej przez artystę i wystawą prac dziecięcych
  inspirowanych jego twórczością;
 • głośne czytanie dzieciom książek przez rodziców w każdej grupie wiekowej;
 • nawiązanie współpracy z Publiczną Biblioteką dla Dzieci i Młodzieży;
 • realizowanie wewnętrznego projektu zaproponowanego przez Radę Pedagogiczną „wędrująca książka” polegającego na wypożyczaniu dzieciom nowo zakupionych książek do domu w specjalnie do tego przygotowanym plecaku. Tworzeniu po ich przeczytaniu prac plastycznych przez dzieci i zachęcenie rodziców do głośnego czytania dzieciom i wpajanie dzieciom
  zasady poszanowania i dbałości o książki.
  Mamy nadzieję, że dalsza realizacja programu bardzo uatrakcyjni nasze założeniaprogramowe.

Kronika Przedszkolna Fotorelacje z przedszkolnych wydarzeń

Zdzisław Witwicki Nasz patron

Zdzisław Witwicki – artysta, ilustrator książek dla dzieci, patron naszego przedszkola. Najpierw ojciec, potem dziadek naszych wychowanków, a teraz przyjaciel naszej placówki.

Po nawiązaniu współpracy z Panem Zdzisławem – twórcą dyplomu ukończenia naszego przedszkola, od momentu kiedy Przedszkole Nr 31 nosi już imię Zdzisława Witwickiego, co roku organizujemy Urodziny Małej Syrenki.
Dbamy o to, aby dzień ten był zawsze świętem przedszkola. Imprezy przygotowywane z okazji tego święta odbywają się zwykle pod koniec maja, lub na początku czerwca, aby dzieci i dorośli mogli się dobrze bawić w przedszkolnym ogrodzie.
Gościem honorowym naszych corocznych imprez jest Pan Zdzisław Witwicki.

Cele przedszkola

Edukacja

Wspieranie rozwoju, optymalna aktywizacja dzieci poprzez wykorzystywanie ich inicjatywy, wspomaganie indywidualnego rozwoju, przygotowanie do szkoły. Kształtowanie świadomości przynależności narodowej oraz budowanie przywiązania do dziedzictwa kulturowego

Opieka i wychowanie

Stworzenie środowiska sprzyjającego optymalnemu rozwojowi wszystkich dzieci tak, aby każde mogło osiągnąć właściwy dla samego siebie sukces.

Zdrowie i bezpieczeństwo

 Prawidłowe żywienie, nauka dbałości o czystość i higienę osobistą, promowanie zdrowego stylu życia, stałe działania prozdrowotne, zapewnienie bezpiecznych warunków przebywania dzieci w przedszkolu, edukacja w zakresie wychowania komunikacyjnego.

Edukacja Daltońska W Przedszkolu Nr 31

Przedszkole nr 31 im. Zdzisława Witwickiego od 2009 roku promuje edukację daltońską w Polsce.

Placówka należy do Międzynarodowej Fundacji Dalton International oraz do Polskiego Stowarzyszenia Dalton. Przedszkole jest jedną z trzech pierwszych placówek w Polsce posiadających Międzynarodowy Certyfikat INTERNATIONAL DALTON SCHOOL.

Rozmowa o przedszkolach daltońskich w Polsce w \”Pytaniu na śniadanie\” rozmowa z panią Dyrektor Anną Wróbel
Aktualności

Międzynarodowy Projekt ERASMUS + KA2 Cooperation for innovation and enhancement of good practice

Międzynarodowy Projekt ERASMUS + KA2 Cooperation for innovation and enhancement of good practice. Strategic partnership for school education Developing Teacher Competition for the Future realizowany jest w okresie 2015-2018.

W projekcie współpracują Narodowe Komitety OMEP z  Chorwacji, Grecji, Norwegii, Polski i Wielkiej Brytanii. Partnerami  Polskiego Komitetu OMEP w  realizacji projektu jest Przedszkole nr 31 im. Z. Witwickiego oraz Przedszkole nr 59 w Warszawie. 

Dzięki uczestnictwu w Projekcie nauczyciele naszego przedszkola podnoszą swoje kompetencje wychowawcze i umiejętności w zakresie współpracy z rodzicami.