Skip to content

Przedszkole Nr 31 w Warszawie

Z dumą musimy przyznać, że od ponad 40 lat Mała Syrenka zdobi dyplomy ukończenia Przedszkola nr 31. Postać ta została zaprojektowana i narysowana specjalnie dla dzieci Naszego Przedszkola przez Zdzisława Witwickiego.

Dlatego też w czerwcu 2005 roku odbyło się nadanie nazwy „Małej Syrenki” i oficjalnym logo przedszkola został właśnie ten rysunek artysty. Mała Syrenka stanowi ważny element łączący postać ilustratora Zdzisława Witwickiego z przedszkolakami. Jako bajkowa postać przybliża dzieciom tajniki twórczości oraz zapoznaje z innymi bohaterami stworzonymi przez autora. Specjalnie dla przedszkola Pan Witwicki namalował Małą Syrenkę w różnych sytuacjach związanych z życiem placówki. Powstała prawdziwa galeria Małej Syrenki.

W dniu 1 września 2008 r. na podstawie Uchwały Rady m. st. Warszawy Przedszkolu Nr 31 nadano imię Zdzisława Witwickiego – ilustratora książek dla dzieci.

208880560_330435631962230_6136864096216816481_n-1

Sprawozdanie z uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej z okazji 100. rocznicy urodzin Zdzisława Witwickiego

24 kwietnia 2021 w Przedszkolu nr 31 im. Zdzisława Witwickiego odbyła się niecodzienna uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej z okazji 100. rocznicy urodzin Patrona placówki. Uroczystość uświetnili swoją obecnością: Rafał Witwicki – syn Zdzisława Witwickiego, Anna Kałuska-Bolek Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Ewa Gruda z Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy, Maria Kulik z Polskiej Sekcji IBBY oraz przedstawiciele środowiska artystycznego Krystyna Lipka- Sztarbałło znakomita ilustratorka literatury dziecięcej oraz Małgorzata Strzałkowska autorka i ilustratorka książek dla dzieci.

narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0
w Przedszkolu nr 31 im. Zdzisława Witwickiego

W 2022 roku nasze przedszkole realizowało założenia w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych,
szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.
Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury,  Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury,
oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu
Priorytet 3: Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych
Priorytet 3 skierowany jest do placówek wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, szkół działających w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za
Granicą oraz bibliotek pedagogicznych. Otrzymane środki, finansowe w ramach Priorytetu 3, będą przeznaczone na: zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych, zakup wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych, sprzętu komputerowego i oprogramowania, realizację działań promujących czytelnictwo (w tym zakup nagród dla uczniów biorących udział w akcjach promujących czytelnictwo).
W ramach programu zostały zrealizowane następujące działania:

 • zakupienie do przedszkolnej biblioteki 82 książek z szerokiej oferty literatury dziecięcej dla dzieci (w tym pozycje wydane w języku ukraińskim), o bardzo szerokiej tematyce ( zachowania, relacje, emocje, trudne wydarzenia);
 • nawiązanie współpracy z rodzicami pracującymi jako przedstawiciele wydawnictw książkowych np. Zakamarki, Dwie Siostry;
 • spotkania autorskie z ilustratorami i autorami książek dla dzieci (Krystyna Lipka-Sztarbałło, Liliana Bardijewska, Kristin Roskifte);
 • współorganizacja we współpracy z Biblioteką Publiczną m.st. Warszawy wykładu dla rodziców i nauczycieli „ Janusz Korczak jako pisarz dla dzieci” (dr Anna Czerny, Polska
  Sekcja IBBY);
 • warsztaty artystyczne z ilustratorką (Krystyna Lipka- Sztarbałło);
 • organizacja „Tygodnia z twórczością patrona przedszkola Zdzisława Witwickiego” z równoczesną prezentacją literatury ilustrowanej przez artystę i wystawą prac dziecięcych
  inspirowanych jego twórczością;
 • głośne czytanie dzieciom książek przez rodziców w każdej grupie wiekowej;
 • nawiązanie współpracy z Publiczną Biblioteką dla Dzieci i Młodzieży;
 • realizowanie wewnętrznego projektu zaproponowanego przez Radę Pedagogiczną „wędrująca książka” polegającego na wypożyczaniu dzieciom nowo zakupionych książek do domu w specjalnie do tego przygotowanym plecaku. Tworzeniu po ich przeczytaniu prac plastycznych przez dzieci i zachęcenie rodziców do głośnego czytania dzieciom i wpajanie dzieciom
  zasady poszanowania i dbałości o książki.
  Mamy nadzieję, że dalsza realizacja programu bardzo uatrakcyjni nasze założeniaprogramowe.

Kronika Przedszkolna Fotorelacje z przedszkolnych wydarzeń

Zdzisław Witwicki Nasz patron

Zdzisław Witwicki – artysta, ilustrator książek dla dzieci, patron naszego przedszkola. Najpierw ojciec, potem dziadek naszych wychowanków, a teraz przyjaciel naszej placówki.

Po nawiązaniu współpracy z Panem Zdzisławem – twórcą dyplomu ukończenia naszego przedszkola, od momentu kiedy Przedszkole Nr 31 nosi już imię Zdzisława Witwickiego, co roku organizujemy Urodziny Małej Syrenki.
Dbamy o to, aby dzień ten był zawsze świętem przedszkola. Imprezy przygotowywane z okazji tego święta odbywają się zwykle pod koniec maja, lub na początku czerwca, aby dzieci i dorośli mogli się dobrze bawić w przedszkolnym ogrodzie.
Gościem honorowym naszych corocznych imprez jest Pan Zdzisław Witwicki.

Z głębokim żalem i ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci kochanego Pana Zdzisława Witwickiego – patrona i przyjaciela naszego przedszkola. Odszedł od nas niezwykły człowiek, znakomity artysta, ilustrator, wielki przyjaciel dzieci.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci, w pięknych ilustracjach, w książkach dla dzieci i w słowach: „Lubię dzieci i myślę że je rozumiem” . 

Cele przedszkola

Edukacja

Wspieranie rozwoju, optymalna aktywizacja dzieci poprzez wykorzystywanie ich inicjatywy, wspomaganie indywidualnego rozwoju, przygotowanie do szkoły. Kształtowanie świadomości przynależności narodowej oraz budowanie przywiązania do dziedzictwa kulturowego

Opieka i wychowanie

Stworzenie środowiska sprzyjającego optymalnemu rozwojowi wszystkich dzieci tak, aby każde mogło osiągnąć właściwy dla samego siebie sukces.

Zdrowie i bezpieczeństwo

 Prawidłowe żywienie, nauka dbałości o czystość i higienę osobistą, promowanie zdrowego stylu życia, stałe działania prozdrowotne, zapewnienie bezpiecznych warunków przebywania dzieci w przedszkolu, edukacja w zakresie wychowania komunikacyjnego.

Edukacja Daltońska W Przedszkolu Nr 31

Przedszkole nr 31 im. Zdzisława Witwickiego od 2009 roku promuje edukację daltońską w Polsce.

Placówka należy do Międzynarodowej Fundacji Dalton International oraz do Polskiego Stowarzyszenia Dalton. Przedszkole jest jedną z trzech pierwszych placówek w Polsce posiadających Międzynarodowy Certyfikat INTERNATIONAL DALTON SCHOOL.

Rozmowa o przedszkolach daltońskich w Polsce w \”Pytaniu na śniadanie\” rozmowa z panią Dyrektor Anną Wróbel
Aktualności

Międzynarodowy Projekt ERASMUS + KA2 Cooperation for innovation and enhancement of good practice

Międzynarodowy Projekt ERASMUS + KA2 Cooperation for innovation and enhancement of good practice. Strategic partnership for school education Developing Teacher Competition for the Future realizowany jest w okresie 2015-2018.

W projekcie współpracują Narodowe Komitety OMEP z  Chorwacji, Grecji, Norwegii, Polski i Wielkiej Brytanii. Partnerami  Polskiego Komitetu OMEP w  realizacji projektu jest Przedszkole nr 31 im. Z. Witwickiego oraz Przedszkole nr 59 w Warszawie. 

Dzięki uczestnictwu w Projekcie nauczyciele naszego przedszkola podnoszą swoje kompetencje wychowawcze i umiejętności w zakresie współpracy z rodzicami.